foto: Bowie Verschuuren

foto: Bowie Verschuuren

 


Aardappelvreters

surreële oeropera over de ondergang van het boerenbedrijf
co-productie met Silbersee i.s.m. Slagwerk Den Haag

Een boerenfamilie komt bijeen om de overleden moeder te begraven en de schrale erfenis te verdelen. Een deel van de kinderen is altijd op de aardappelboerderij gebleven, een ander deel heeft zich het verfijnde stadsleven eigen gemaakt. Met het verdelen van de boedel dreigt de familie zelf alleen maar verder verscheurd te raken.

Aardappelvreters gaat over de spanning tussen stad en platteland: de verschillen in landschap, cultuur en levenswijze. Voor de voorstelling verdiepen de makers zich in de veranderingen die het boerenleven de afgelopen decennia heeft ondergaan. In de moderne boer huist wellicht nog steeds een onafhankelijke ziel, maar inmiddels is hij in alle opzichten gebonden: aan de banken, aan Europese regels en aan afnemers die minimale prijzen bedingen. In Aardappelvreters botst het romantische ideaalbeeld van het boerenleven op een prozaïsche realiteit.

Aardappelvreters is het tweede deel van de oeropera-trilogie ‘Eilanden’ die Jibbe Willems schrijft en die ontwikkeld wordt in samenwerking met Oerol. Het eerste deel, Dijkdrift was in 2016 te zien op festivals Oerol en Karavaan.

Credits:
artistieke leiding: Romain Bischoff, Gienke Deuten
regie: Gienke Deuten
muzikale leiding: Romain Bischoff
libretto: Jibbe Willems
compositie: David Dramm
muziek, zang en spel: Fanny Alofs, Hebe Dijkstra, Pepe García, Sterre Konijn, Arnout Lems, Joey Marijs, Niels Meliefste, Björk Nielsdottir, Anne Stam, Guus van der Steen
scenografie: Marlies Schot
kostuums: Carly Everaert
bewegingscoaching: Juliette van Ingen
een productie van: Silbersee en Gouden Haas in co-productie met Slagwerk den Haag